Dette er husets vagthund - og ja, han er trænet til at bevogte mod fremmede, og derudover er der alarm og videoovervågning til Dansikring, hvori video kan gå direkte til politiet